XVII edycja Konkursu Lodołamacze 2022

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w dniu 30 czerwca 2022 r. przesłała informację o trwającej XVII edycji Konkursu Lodołamacze 2022.
Konkurs Lodołamacze powstał, aby promować zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Skierowany jest do pracodawców, instytucji oraz osób, które angażują się w zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.
Organizatorem Konkursu Lodołamacze jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której Fundatorem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Zbieranie zgłoszeń do udziału w ww. Konkursie rozpoczęło się w dniu 5 maja 2022 r. i będzie trwało do 15 sierpnia 2022 r.
Szczegółowe informacje (w tym link do Regulaminu Konkursu, link do Formularzy zgłoszeniowych) dostępne są na stronie: https://popon.pl/lodolamacz-w-roli-glownej-rusza-xvii-edycja-konkursu/.

Drukuj