Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego

Gmina Trzcianne na podstawie umowy nr DIT-I.3031.51.2021 zawartej w dniu 11 czerwca 2021r. otrzymała pomoc finansową w kwocie 35 000 zł na zakup sprzętu ratowniczego – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnych.

Przy ww. wsparciu Gmina Trzcianne oraz środkach własnych w kwocie 7346 zł zakupiła niżej wymieniony sprzęt ratowniczo – gaśniczy i umundurowanie dla jednostek:

OSP Trzcianne:

– Maszt oświetleniowy – 1 szt.

OSP Chojnowo:

– Przecinarka Husqvarna – 1 szt.

– Zestaw kominiarski – 1 szt.

– Latarki nahełmowe – 6 szt.

– Uchwyty do latarek – 6 szt.

– Rękawice żaroodporne – 2 pary,

– Radiotelefon cyfrowy – 1 szt.

OSP Wyszowate

– Motopompa pływająca – 1 szt.

OSP Zajki

– Ubrania specjalne – 3 komplety

– Buty specjalne – 3 pary

Drukuj