ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO

Na podstawie umowy nr DIT -I.3031.67.2022 zawartej w dniu 25 lipca 2022 roku w Białymstoku Gmina Trzcianne otrzymała od Województwa Podlaskiego pomoc finansową na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w kwocie 5 000,00 zł

Przy ww. wsparciu Gmina Trzcianne zakupiła niżej wymieniony sprzęt ratowniczo – gaśniczy i umundurowanie dla jednostek: OSP Trzcianne, OSP Chojnowo, OSP Zajki, OSP Wyszowate

 

  1. Prądownica turbo flesh 200 nasada 52 ( 240L/MIN) INOX – 1 szt.
  2. Myjka do węży 110 75 52 – 1 szt.
  3. Ubranie ochronne do usuwania gniazd szerszeni – 2 kpl.
  4. Pożarniczy wąż tłoczony WV 52/20/ŁA – 1 szt.
  5. Pożarniczy wąż tłoczony WV 75/20/ŁA – 5 szt.
  6. Rozdzielacz kulowy podwójny 52/25-25 – 1 szt.

Drukuj