ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO

Gmina Trzcianne na podstawie umowy nr DIT-I.3031.127.2020 zawartej w dniu 15 lipca 2020 roku otrzymała pomoc finansową w kwocie 28 000 zł na zakup sprzęt ratowniczo-gaśniczego
i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, uczestniczących w akcji gaśniczej na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, będącego największym w kraju obszarze chronionym.

Przy ww. wsparciu Gmina Trzcianne zakupiła niżej wymieniony sprzęt ratowniczo – gaśniczy oraz umundurowanie dla jednostek:

OSP Trzcianne:

– ubranie specjalne  – 5 kpl.

OSP Chojnowo:

– hełm strażacki VULCAN CALISIA – 6 szt.

– kominiarka strażacka – 2 szt.

– buty strażackie gumowe – 6 par

– prądownica PW-52 TURBO – 1 szt.

OSP Zajki:

System alarmowania DSP-50 – 1 szt.

Drukuj