Zapraszamy na spotkania informacyjno-konsultacyjne

Zapraszamy na spotkania informacyjno-konsultacyjne

 

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjno-konsultacyjne organizowane przez Lokalną Grupę Działania – Fundusz Biebrzański, które odbędą się:
 

  • 08.10.2020 r. – biuro Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, Plac Kościuszki 21, Suchowola
  • 09.10.2020 r. – Moniecki Ośrodek Kultury, ul. Białostocka 25, Mońki
  • 12.10.2020 r. – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku, ul. Rynek 23, Lipsk

Program:

godziny tematyka
10.00-11.00 Przedstawienie głównych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański wraz z informacją o planowanych naborach wniosków.
Omówienie zasad ubiegania się o środki w ramach planowanego konkursu na zakładanie działalności gospodarczej wraz z przedstawieniem zobowiązań wynikających ze zmiany rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Dyskusja i odpowiedzi na pytania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach.

Z uwagi na obowiązujące zasady bezpieczeństwa w związku z trwającą pandemią koronawirusa prosimy wszystkich uczestników o zabranie maseczek.

Formularz zgloszeniowy X_2020

Program spotkan X_2020

Drukuj