Zbiórka gabarytów 2021

Przypominamy, że w dniach 22 – 23 marca 2021r. odbędzie się planowana zbiórka z terenu Gminy Trzcianne odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Opony nie będą zbierane.
Odpady należy wystawić przed posesjami w sposób nieutrudniający przejazdu. Zbiórka odbywać się będzie od godz. 7.00. Odpady wystawione po odbiorze nie będą odebrane.
Terminarz odbioru:
22 marzec 2021 – Trzcianne, Zubole, Boguszewo, kolonia Zucielec, kolonia Nowa Wieś, Chojnowo, Mroczki, Wilamówka, Boguszki, Milewo, Pisanki, Kleszcze, Zajki, Kołodziej, Giełczyn, Laskowiec, Brzeziny, Gugny, Stójka, Budy, Dobarz
23 marzec 2021 – Nowa Wieś, Zucielec, Niewiarowo, Szorce, Wyszowate, Krynica, Stare Bajki, Korczak

Drukuj