Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W dniach 04 – 06 kwietnia 2022r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego z terenu Gminy Trzcianne.

Informujemy, że opony nie będą zbierane natomiast zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny ma być kompletny. Sprzęty nie kompletne nie będą zbierane.

Z okien drewnianych i drzwi proszę usunąć elementy szklane. Tylko ramy okienne i drzwi bez szyb będą zbierane. Pozostałości szklane z okien i drzwi proszę wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

Zbiórka odbywać się będzie od godz. 7.00. Odpady wystawione po odbiorze nie będą odebrane. Odpady należy wystawić przed posesjami w sposób nieutrudniający przejazdu.

W celu sprawnego przeprowadzenia zbiórki prosimy właścicieli nieruchomości kolonijnych o zgłaszanie odbioru do Urzędu Gminy Trzcianne tel. 85 738 50 56 wew. 36 do dnia 01 kwietnia 2022.

Terminarz odbioru:

04 kwiecień 2022 – Trzcianne, Zubole, Zucielec, Niewiarowo

05 kwiecień 2022 – kolonia Zucielec, Boguszewo, Kolonia Nowa Wieś, Chojnowo, Mroczki, Wilamówka, Boguszki, Milewo, Pisanki, Kleszcze, Zajki, Kołodzieje, Giełczyn, Stójka, Dobarz, Budy, Gugny, Brzeziny, Laskowiec

06 kwiecień 2022 – Nowa Wieś, Szorce, Krynica, Wyszowate, Stare Bajki, Korczak

Drukuj