Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W dniach 29 – 30 września 2021r. odbędzie się planowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego z terenu Gminy Trzcianne. Informujemy, że opony nie będą zbierane natomiast zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny ma być kompletny. Sprzęty nie kompletne nie będą zbierane.

Z okien drewnianych i drzwi proszę usunąć elementy szklane. Tylko ramy okienne i drzwi bez szyb będą zbierane. Pozostałości szklane z okien i drzwi proszę wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. 

Zbiórka odbywać się będzie od godz. 7.00. Odpady wystawione po odbiorze nie będą odebrane. Odpady należy wystawić przed posesjami w sposób nieutrudniający przejazdu.

W celu sprawnego przeprowadzenia zbiórki prosimy właścicieli nieruchomości kolonijnych o zgłaszanie odbioru do Urzędu Gminy Trzcianne tel. 85 738 50 56 wew. 36 do dnia 24 września 2021.

Terminarz odbioru:

29 wrzesień 2021 – Trzcianne, Zubole, Boguszewo, kolonia Zucielec, kolonia Nowa Wieś, Chojnowo, Mroczki, Wilamówka, Boguszki, Milewo, Pisanki, Kleszcze, Zajki, Kołodziej, Giełczyn, Laskowiec, Brzeziny, Gugny, Stójka, Budy, Dobarz

30 wrzesień 2021 – Nowa Wieś, Zucielec, Niewiarowo, Szorce, Wyszowate, Krynica, Stare Bajki, Korczak

Drukuj