Zgłoś postępowania które mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko poprzez e-formularz

 

 W związku z pismem dotyczącym udostępnienia na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska formularza umożliwiającego każdemu obywatelowi zgłoszenie interwencji odnoszących się do zdarzeń, które mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko, link do przedmiotowego formularza dostępny jest pod adresem: https://www.gios.gov.pl/pl/zglos-interwencje-formularz.

Drukuj