Nabór do programu “Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Gmina Trzcianne przystępuje do programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rolnicy chcący uczestniczyć w programie usuwania foli powinni wypełnić wniosek a następnie złożyć go do dnia  30.07.2021r. w pokoju nr 14 w Urzędzie Gminy Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 11. We wniosku proszę podać orientacyjną masę posiadanych odpadów rolniczych. Dane niezbędne są do sporządzenia wniosku o dofinansowanie. 

Podatek Vat w wysokości 8% z tytułu odbioru i utylizacji w/w odpadów ponosi uczestnik programu usuwania folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Więcej informacji pod nr telefonu 85 738 50 56 wew. 36

Wniosek

Drukuj