SEZON NA PRAWA ZAWSZE TRWA

Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął kampanię informacyjną pod nazwą Rights for all seasons – Prawa przez cały rok.
Jak pokazał okres pandemii COVID-19, pracownicy sezonowi są wyjątkowo narażeni na różnego rodzaju nadużycia w związku z np. nieznajomością języków obcych, przepisów prawa pracy, zabezpieczenia społecznego czy BHP. Często pracownicy sezonowi pozbawieni są dostępu do odpowiedniej pomocy i środków odwoławczych w państwie zatrudnienia, również z powodu braku zaufania tych pracowników do władz lokalnych w obawie przed kontrolami. Ponadto pracownicy sezonowi o wiele bardziej narażeni są na zwiększone ryzyko związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem w pracy, w tym głównie w kontekście zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w związku z możliwością zarażenia się wirusem SARS-CoV-2.

Należy pamiętać, że mobilni pracownicy sezonowi mają takie samo prawo do uczciwych warunków pracy oraz takie same uprawnienia pracownicze i socjalne jak pracownicy lokalni.

Celem kampanii jest podniesienie świadomości mobilnych pracowników sezonowych i ich pracodawców w zakresie ich praw i obowiązków, a także dostępnych usług doradczych.
 
Informacje dotyczące kampanii  można znaleźć na stronie EURES Polska
https://eures.praca.gov.pl/o-nas/informacje-o-eures/kampania-nt-pracy-sezonowej-w-ue-2021
oraz na profilu Facebook Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach

https://www.facebook.com/pupmonki/ 

 

Film promujący kampanię

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-207363?lg=PL  

 

#Rights4AllSeasons

#EURESeasonalWorks

 

 

komunikat

List intencyjny

 

Drukuj