Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Aktualności

01 lipiec 2012

Złote Gody

29 czerwca w Gminny Ośrodku Kultury odbyła się uro­czy­stość z udzia­łem 11 par mał­żeń­skich, które prze­żyły wspólnie 50 lat. Z tej oka­zji Pre­zy­dent RP nadał Jubi­la­tom miesz­ka­ją­cym w naszej gmi­nie “Medale za dłu­go­let­nie poży­cie mał­żeń­skie”. Medale wrę­czył Wójt Gminy Trzcianne Zdzisław Dąbrowski.

ZAPRASZAMY DO GALERII

30 czerwiec 2012

XIV Dni Trzciannego

Wójt Gminy Trzcianne
Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem

zapraszają wszystkich na

XIV Dni Trzciannego

które odbędą się w dniu 22 lipca 2012r. (niedziela) w Trzciannem
na placu przy Gimnazjum ul. 3-go Maja 9. Uroczystości rozpoczną się o godz. 9.30 Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Trzciannem.

GWIAZDA WIECZORU
KABARET WIDELEC

Imprezie towarzyszyć będzie

IV turniej Piłkarski o puchar Wójta Gminy Trzcianne

Do pobrania
Program
Regulamin Turnieju Piłkarskiego

28 czerwiec 2012

Weź udział w badaniu ankietowym dotyczącym funkcjonowania na obszarach chronionych

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy mieszkańców oraz władze Gminy do wypełnienia ankiety „Badanie opinii mieszkańców gminy oraz władz lokalnych dotyczące funkcjonowania na obszarach prawnie chronionych”.

Ankieta zostanie przeprowadzona wśród mieszkańców ponad 100 gmin w Polsce. Raport zbiorczy z wyników, może posłużyć za niepodważalny argument przemawiający za słusznością projektu inicjatywy obywatelskiej Związku Gmin Wiejskich RP, dotyczącej subwencji ekologicznej dla samorządów położonych na terenach prawnie chronionych.

Bardzo prosimy o rzetelne odpowiedzi na pytania, zgodnie ze wskazówkami. Wypełnienie ankiety zajmie 10-15 minut. Można ją wypełnić poprzez naszą stronę internetową do dnia 8 lipca 2012 r.

Aby wziąć udział w badaniu proszę kliknąć na tytuł ankiety: Badanie opinii mieszkańców gminy oraz władz lokalnych dotyczące funkcjonowania na obszarach prawnie chronionych

27 czerwiec 2012

XIX Sesja Rady Gminy

W dniu 26 czerwca 2012r. odbyła się XIX Sesja Rady Gminy Trzcianne. Radni podjęli uchwały w sprawie:

  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok,
  • udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok,
  • zmian w budżecie Gminy Trzcianne na 2012 rok,
  • określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcianne za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze,
  • ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2012r,
  • w sprawie sprostowania błędu w uchwale Rady Gminy Trzcianne.
31 maj 2012

Biebrzańska akcja sterylizacji i kastracji psów i kotów już w najbliższy weekend

W dniach 2-3 czerwca w Trzciannem odbędzie się akcja taniej sterylizacji i kastracji psów i kotów. Operacje będą prowadzić - pod okiem doświadczonego chirurga – studenci weterynarii z SGGW. Zabiegi będą wykonywane jedynie za symboliczną opłatą.

Młodych, niechcianych szczeniąt i kociąt rodzi się znacznie więcej, niż mogą przyjąć życzliwe domy. Połowa wszystkich urodzonych psów i kotów umiera, a znaczna część z nich jest bezdomnych.

28 maj 2012

Dzień Matki

Trzciańskie koło Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w dniu 27 maja zorganizowały uroczyste obchody Dnia Matki. Cześć artystyczną specjalnie na tą okazję przygotował zespół Tęcza.

Wszystkim mamom składamy serdeczne życzenia.